تعرفه

ما را مقایسه کنید

لیست تعرفه ترجمه در ترنسلا


هر صفحه استاندارد شامل ٢٥٠ كلمه است
تمامي قيمت ها مطابق نرخ ترجمه سال ١٣٩٩ مي باشد
تمامي تعرفه هاي حاضر براي ترجمه عادي است.
در ترجمه فوري ٣٠ درصد هزينه كل ترجمه لحاظ مي شود
توجه داشته باشید که قیمت های زیر به ازای هر کلمه داده شده است

نوع ترجمه زبان قیمت
تخصصی ترجمه فارسي به انگليسي 390 تومان
تخصصی ترجمه انگليسي به فارسي 310 تومان
عمومی ترجمه فارسي به انگليسي 250 تومان
عمومی ترجمه انگليسي به فارسي 190 تومان
تخصصی ترجمه فيلم و سريال 340 تومان
تخصصی ترجمه چت 270 تومان
- رزومه 300 تومان
- رمان و داستان 320 تومان
تخصصی کتاب 420 تومان
تخصصی وب سایت 450 تومان